سلام بر شلمچه

بسم الله الر حمن الر حیم

السلام علیک یا صاحب الزمان عج

با سلام وهزاران شکر و سپاس به در گاهت ای قادر یکتا ای بی نیاز ما بند گان مخلصت به درگاه تو نیازمندیم دستمان بگیر نگذار در پیچ وخم روز گار بمانیم ای گیرنده دستها وای هوشیار ودانا وبا خبر از تمام خبرهای پنهان واشکار تنها ترا می پرستم واز تو یاری ومدد می حویم دستم بگیر سخت محتاجتم و بس

سلام سرورم مولایم اقایم عزیزم کجا بر گو بدانم در کدامین نقطه ای هستی جانم اماده و پا در رکابیم منتظر فرما تو ایم به اذن خدا بیا مولا جانم دور بگردم تو در کدامین روز و ساعت وماه می ای کاشکی در دورانی که جمله چشم انتظارانت هستند بیای گلهای افتاب گردان همه به ثمر نشسته اند مولا جانم بیا دانه های ان را تو با دستهای قشنگت بچین گلها همه بر غنچه نشستند وتو نیامدی زمینها سر سبز همه داه وبارو شدند تو نیامد لاقل در چیدن گلباغچه باغهایمان بیا بیا تا با هم نشینیم مگر ما چشم انتظارانت تا دور زنده هستیم ای زنده هوشیار عاقل ودانا بیا ای باخبر از همه حال واحوالها بیا سجاده و محراب و  گلها هم بوی عطر ترا می دهند تا برای تعجیل ظهورت فرستاده می شود صلوات به گمانم تو در محفل و مجلسی کاشکی بیای نماز عشق را با تو بخوانیم خوشا روزی که دلبر شد خبر دار بی خبر اید مهدی صاحب الزمان کاشکی

جان مولا التماس دعا می دانم چه می خواهی بفرما هر که دوست دارد که تو اید فراهم نماید بر نامه های امدنت را ان بر نامه چه باشد سرورم حتما بفرمای دوری از تمام گناهان پیشگیری از تمام کار ها قبل از اتفاقها جانم فدایت چشم حتما چشم انتظارانت بکار خواهند بست فرمان شما را سرورم امر دیگر باشد عزیزگلم حتما خواهی فرمود در همه حال همه جا پلیس خود باشند دوری از تمام گناهان دوستی با بد ان نگیرند که خولقو وخوی انها نگیرند حتما می فرمای دوستان خوب راهنمای نمایند دوستان بد را اگر نشدند خب دوری نمایند چشم حتما چشم انتظارانت بکار خواهند بست این فرمانت را امر دیگر حتما مکی فرمای عزیزان گلم هوشیار تر باشند مواظب باشند بسیار تو جه به هماهنگی و پیشگیرذی و همدلی اتحاد وحدت دوری از تفرقه گوشی نباشند به دلشان بد راه ندهند چشم عزیزم بکار خواهند گرفت چشم انتظارانت به نماز و قران امیت دهید گلهای چشم انتظاران مهدی گناه ننماید زبان بد برای همدیگر نگذارید حق کشی ننماید حق خوری ننماید سعی شود دوستان جانی باشید نه دوستان نانی یعنی به دوستیان روی میل و رغبت وخدای و بدون هیچ چشم انتظاری باشد نه فکر پل و نه فکردوستی غیره خدای دوست ان باشد که گیر د دست دوست در پیرشان حالی ودر ماندگی کنه فقط رفع مشکل خواسته خود دوری نماید از دوستان خوددوستی باید مانند دوستانپیامبر خدا واهلبیت باشد مانندحضرت علی و عزیزانش دوست ناباب برای خود نیابید دوست با خدا برای خود داشته باشید ای جوانان بزرگوار و گلم اگر خواستید ازدواج نماید نه فقط فکر ازداوج و رفع نیاز ان روزها انتخاب یک همسر خوب انتخاب یک زن زندگی تا اخر عمر انتخاب یک مادر زن نه تنها یک همسر ومادر فرزندان است بلکه یک دوست مهربان است اما اگرزنی انتخاب نماید فقط وفقط جنبه ازدواجی فایده ندارد زود گذر و نهد دوست ونه زن شما جانم فدای دخت نبی اکرم یک زن به تمام معنی یک دختر رسول الله تمام سرا سر زندگیش عشق به خدای بزرگ در خداشناسی تک در تربیت تک در همسر داری تک در مادر بودن تک در خاندادری تک در نماز در خداترسی در همه کارهای خداتک در تقوی تک در همه لحاظ تک هر چند دختران گل نمی توانند همانند ان سرور بزرگ باشند خاک پای انها هم نمی شوند اما می توانند ان بزرگوار را الگوی خود در زندگی را وروش و کارهای وروش زندگی همسر داری احترام به پدر و همسر ومادربگیرند باید دختران و پسران  گل کشورایران وجهان اسلام درس ازاقا رسول الله و همسر و دختر بزرگوارش وتمام خانداش بگیرند دوری از تمام گناهان انشا الله که همین طور بوده وخواهد بود عزیزان گلم به نماز زیاد اهمیت دهید نماز ستون دین است اگر نماز به در گاه خدا قبول شود تمام کار های نیک .خیر وعباداتها هم قبول خواهد شد عزیزان گلم گوش بگیرید از پدران ماغدرنتان و بزرگان دوری نماید از تمام گناهان بی بند وبار نباشید نان شکمی نباشید فکر زندگی و روز گار باشید در کنار خانوده های خود خوشبخت تر خواهید شد بدوناجازه انها کاری انجام ندهید که عاقبت پشیمانی باشد در غیاب انها کاری انجام ندهید حتی قرضی حتی خریداری حتی یک چیز کو چک همه با اجازه خانوده ها باشد رفیق بازی تا انجا که صدمه به ابرویتان نزند خوب است خیال ننماید پسران گل که اگر ازدواج نماید از دوستانتان جدا خواهید شد چنین نیست با خانوده هایتان دیدار همدیگر روید زن و بچه های شماها باهم اشناتر می شوند جمع شما پر شور تر شیرینتر می شود خلاصه هم دختران گل هم پسران گل گول و فریب هیچ چیز را نخورید برای کمک و نجات و یاری بزرگ و کو چک ندارد بشتابید برای همدیگر در رفع مشکلاتها و گرفتاریهاخدا با صابرین است اما جان حرمت خدا حرمت شکنی ننماید فکر پدران مادران مظلوم باشید همه شماها خوبید خدا لعنت بر شیطان نماید خلاصه توبه اتمام تمام کارهای خلاف خدا ورسول خدا

با عرض تسلیت به باز ماند گانهای سانحه هواپیما جمهوری اسلامی به خانوده های محترم انها خداوند قرین رحمت و صبر برای باز ماند گان همنشین شهیدان خدا وامامان ع باشند انهای که جانشان را از دست دادند در سانحه هوا پیما انشا الله هوشیار تر و با پیشگیرهای بهتر و بیشتر خداوند بر تمام کار ها دانا و بینا و هوشیار است انش الله رفع اشکار و ثابت در کار ها خداوند هر که در راهش گام بر دارد کمکش نماید خداوند هر که بر مظلومان ظلم نماید خدا خودش پاسخ گو گناهان باشد وبس

نثار روح بلند تمام پیامبران وامامان ع و شهیدان و انهای که جانشان را در سانحه هواپیما یکی دو روز پیش از دست دادند شادی روحشان هزاران ختم قران و صلوات خشبو دهانتان شاد روحشان با خواندن سوره حمد

السلام علیک یا سید الساجدین السلام علیک یا ابا عبد الله جانم فدای تو عزیزانت و یارانت غمی غم انگیز تر از غمهای شماها نیست بیاد شماها و چشم انتظاران مهدی عج مظلوم حسین شهید بی غسل و کفن حسین جانم حسین جانم ابلفضل سلام من خدمت تک تک شماها و تمام شهیدان و عزیزان حادثه هواپیما که انها هم شهید ند هر که مظلومانه بسوی خدا رود شهیدی است سلام من خدمت تک تک اهلبیت السلام علیک یا حضرت زینب س جانم طلب صبر برای تمام انهای که از دست داده اند عزیزانی مظلمه با صبر حضرت زینب ای وای ای وای صدای گریه عرشیان می اید برای مظلومان هواپیما اه بنال ای دل که جا داری بنالی برفتند عزیزانی مظلومانه بسوی خدا خداوندا تو دانی و تو دانی جواب تمام سوالها در قیامت در پیشگاه تو باشد وبس شهید عطشانم حسین غریب لب تشنه مظلومم حسین یک دست به دعا دست دیگر قران تا بیاید مهدی صاحب الزمان دهد پاسخ سوال سلام ای تشنه لبای غریبان سلام ای غزه و کو دکان و یتیمان سلام ای صد سلام تمام مظلومان شهیدان غزه و کشور های مظلوم سلام ای صد سلام ای هوشیار ن دنیا سلام بر بیدار دلان دلاور سلام بر عاشقان خداوند سخن کم روضه کوتاه تا ظهور مهدی دهم نمایم دعا از بهر بند گانهای خدا التماس دعا التماس دعا نماز یادتان نرود کلید تمام مشکلها نماز گرفتن رزق از خدا توسط نماز حل تمام کار ها نماز جانم نماز سلام بر هر که نماز را حرمت گذارد وعمل به نماز تا سلامی و کلامی دیگر به خدای بزرگ می سپارمتان

صلوات

اللهم صل علی محمد و ال محمد

اللهم کل فر جهم


|لينک ثابت| نوشته شده توسط شقایق شلمچه در شنبه 25 مرداد1393 و ساعت 2:15 قبل از ظهر |  
اگر چشمانتان بارانی شد بگو یا حسین

 

بسم الله الر حمن الر حیم

السلام علیک یا مولا یا علی مرتضی ع

 ایجا شلمچه است به گوشم تقدیم می دارم

با سلام و هزاران سپاس و شکر به در گاهت یا رب العالمین ترا می خوانم در عصر روزی که عزیزان مولا علی در چنین روزی بسیار غمدار و سو گوار بودند و یاد خاطرات بابا علیشان می نمودند منم همدرد با این عزیزان مولا علی خالصانه یارب به در گاهت التماس دعا دارم به جان بزرگواری و توان وقدرت ومهربانیت به حرمت مولا علی و تمام خاندان پاکش به حرمت اقا رسول الله و تمام حرمتدارانش فرج مولایمان را رسان بقیه غیبت ان حضرت را به مادرش ببخش در دنیا بهرمندمان از ظهورش نما ترا به سجد گاهش ترا به مهر نمازش ترا قسم به دعاهای التماس وارش بیاید در دورانی که مایم بیاید سلامتی و تندرستی و رزق وروزی وبرکت در زندگی همه بند گانت که تنها امیدشان تو هستی شفا از برکتت به تمام بیماران و شفای بهر تمام شهیدان زنده که از قافله عشق جدا مانده اند بر اورده شدن حاجات قلبی بند گانهایت که تمام امیدشان تو هستی ای مولای مولایان یا رب العالمین خالصانه از در گاهت می خواهم فقط در دنیا محتاج تو شویم دستمان بگیریر ای گیرنده دستها نگذار در پیچ و خم زندگی وا بمانیم نگذار غیر از تو دستمان بر دگران دراز شود ای رزق رسان گمنام یارب رسان رزق دستگیری که ندانیم از کجاست جز به در گاهت مواظب ابروی وحرمت تمام بند گانت که حرمتدار تواند باش چنان کن سر انجام کار تو خشنود باشی ماها بند گانهایت رستگار ای سایبان دلم ای خدای مهربان نبادا ببخش که چنین بیانی می نمایم نبادا حتی یک ثانیه ماها دوستدارانت را به خودمان وا گذاری وای بر ان ثانیه تمام دلهایمان را همرنگ خودت تا قیامت بدور از تمام وسوسه های شیطانی به حرمتت قسم هرگز تا پای جان نخواهیم دل بست بر دل شیطان رانده شده به درگاهت هرگز نتوانسته و نخواهد توانست دلی که با تو است رنگ غیر از رنگ ت. یارب بگیرد انش الله با توکل خودت وامیدت زنده ایم تا تو فرمان دهی جانم ای دوست راز نگهدار ومهربانم خدای خوبم دوستی بهتر از تو نداشته وندارم ای مونس شبهای تارم ای مونس روزهای افتابی ام و ابریم ای هوشیار ای دانا ای با خبر از تمام خبر های دنیا سلامم بر تو بر تک تک دوستداران واقعی ات دستمان بگیر سخت نیازمند تو ام

سلام مولای عزیزم کجای سرورم چقدر دلم هوای دیدارت نمود کاشکی می دانستم در کدامین کوی دلبر خانه داری هر کجای خدا نگهدارت التماس مخصوص دعا دارم از بهر فرجت و همه چشم انمتظارانت جان مولا بیا لاقل بهرمند از صدای دلنشین و زیبایت شوم لاقل اشکارا نمی ایی پس بیا تا صدایت بشنوم جان مولا بیا بیا در دورانی که مایم

سلام علیکم عزیزم طاعات وعبادات و تو تمام چشم انتظارانت قبول باشد نماز و روزتان وعیدتان قبول ومبارک باشد

عزیزان گلم منکه طاقت ندارم نیایم برایتان نویسم شماها چطور خسته نباشید التماس دعا نه فقط رمضان باشد دیدار بلکه همیشه باشد دیدار در محفلها و مساجدها و زیارتگاها و تمام جا جاهای که نام خدا و ذکر خدا می اید خلاصه هر کجاید هر کجا رفتید التماس دعا جان مولا در قنودتان فرج مولا بیماران یادتان نرود

سلام عزیزم شلمچه مهربانم سلام بر تو بر علی بن مهزیار و سید عباس و سید یاسین وتک تک امامان ع و امام زاد گانها سلام بر تک تک عزیزان مهربان سلام بر شهیدانهای هشت سال دفاع مقدس شلمچه جانم هر کجا روم نمی شود مانند تو شلمچه جانم عزیزم التماس دعا

بر مشامم می رسد بوی خوش مولا حسین   بر مشامم می رسد بوی خوش شلمچه عزیز جانم حسین جانم ابالفضل جانم شلمچه جانم شهیدان

سلام گرمم از نخلستانهای مدینه تا نخلستهانهای شلمچه تا شاه چراغ و شاه خراسان و شاه عبد العظیم و تک تک جاهای ایران سلام من بر تک تک هوشیاران دلاور سلام بر من از نخلستانهای مولا علی تا کردستان و جا جاهای کشور های مظلوم سلام بهار عمر مولا جانم علی جانم علی ای عمر تو ای روح بلند ای کلامهای قشنگت نور افشان تا قیامت ای روشنان بخش زندگیمان مولا علی خوشا دلی که با دلهای شماها وصل است خوشا دلی که به ریسمان الهی چنگ زند و پراکنده نشود خوشا دلی که وسوسه شیطان نشود خوشا دلی که مرتکب گناه نشود نفرین بر شیطان رانده شده که دلهای گلهای بند گان خدا را فریب می دهد چرا که خداوند همه بند گانهایش را معصوم افریده است عزیزان گلم در همه حال در همه جا پلیس خود باشید و در همه جا همه حال یاد خدا شکر خدا تو به خدا صدقه برای خدا یاد تان نرود صلوات اول سخنتان اخر سخنتان دوری از تمام گناهان خوشا انسانهای که درس از مکتب خانه اقا رسول الله و خاندان پاکش بگیرند که سر اسر عبرت و درس زندگیس خوشا همسرانی زنانی درس از حضرت زهرا بگیرند واز فردای قیامت و روز محشر ترس داشته باشند خوشا زنانی که در همسر داری در تربیت در خانداری در نکات همسرداری در تمام ثانیه های زندگی همسرشان را دریابند درس ادب درس ایثار درس نماز درس خدا ترسی درس دوری از تمام گناهان درس شجاعت درس شعر درس ادب معرفت  درس تقوی درس از قران اخرین کتاب اسمانی بگیرند خوشا مردانی هم که چنین باشند در تمام کار ها خدا پسندانه رفتار نمایند در ایثار در گذشت در برد و باری در سیاست در تربیت در ادب در همسر داری درس از اقا رسول الله ص و مولا علی گیرند ای بند گاهای خدا همگی به ریسمان الهی چنگ زنیئد و پراکنده نشوید ای جوانان گل عزیزان گل گول و فریب نخورید عاقل باشید پول زندگیتان را حتی یک نخ سیگار هم نخرید سیگار ضرر جانی و مالی دارد عزیزان گلم ای جوانان وغیر جوانان خیلی مواظب بهداشت باشید پیشگیری خیلی بهتر از بیماریستدر همه حال بهداشت را رعایت نماید نکات خدا شناسی را بیاد سپارید همیار و از حال و احوال همدیگر با خبر باشید ثوابها دستگیرها نه فقط درز ماه رمضان مسجد رفتن نه فقط در ماه رمضان و محرم در تمام طول سال سعی نماید در حد امکان حضور یابید به به چه دیدار دوستانه ای در محفل و کنار منبر ها به به چه دیدار های در قدم زنان در کوی و بزنها همره خانوده ها کنار چمن و چمنزارها هر کجا که نزدیکتان باشد با دم نمودن چای و مقداری تخمه شاد نماید فرزندانهایتان راتفریح خوب است یاد شان دهید از کتاب خوانیهای خوب اول از قران عزیز خلاصه دیدار ها همدیگر روید اما ان نباشد که اگر برای یکی چند تای شما پیش امد در مراسمهای شادیها شرکت ننمو دند دلیل بر دوست نداشت شماهاست نه خیر چنین نیست تمام شادیها مبارک باشد و عرض تسلیت خدمت تک تک انهای که در گوشه وکنار کشور عزیزی یا عزیزانی داده از دست بازماند گان زنده باشند خداوند همنشین اقا رسول الله و دخترشان حضرت زهرا س باشد رفته گانها شاد نماید روح بلند تمام پیامبران امامان ع شهیدان حضرت امام خمینی ره و دو فرزندش وهمسرش وشهدای غزه و نبوت و امات و کشور وکشورهای مظلوم بنالم نمی دانم از داغ کدامین عزیزانی بنالم که همچو  گل پر پر گشتند خداوندا خزان شد دلم از داغ بند گانت عجب صبری تو داری یارب السلام علیک یا سید الهشدا ای شهید عطشان مظلوم اقا سرورم مولایم عزیزم حسین جانم فدای لبان تشنه ات یا سیدی یا سیدی التماس دعا فدای لبان خشک علی اکبرت یا سیدی مولا جانم بابای غریب عطشانم حسین نمی دانم از داغ تو سرور بنالم یا بابای مهربانمان علی یا از داغ سقای مهربان یا از داغ گلهای پرپر گشته غزه نمی دانم از داغ کدامین عزیز در کشور بنالم از از دلم بپرسند کدامین داغ براین نا گوار تر است بگویم بعدا ز امامان ع غزه غزه ای وای از بهر تک تک مظلومان دنیا اما تمام داغها غمدار است اما داغ تو پهلوان علقمه نا گوار است جانم چه شد عزیزم دلبر نازینم چه شد که فرمودی یا اخا ادرک اخا برادرم مرا دریاب اما واعقا هم برادربودید واعقا هم خواهر داشتی عمه زینب به خدا خون دلم بعد بابا دیگه محزون دلم عمه جانم بیا تا جانان رویم همره مولا مهدی با طی العرض رویم رویم با نگاه دل در بقیع در انجا صدا زنیم السلام علیک یا خفته گان در بقیع سلام بر تو مادر جانم یا زهرا ی هزاران حیف تو در خاک چه ظلمها بر امت پدر بزرگوارت و دوباره بی حرمتیها بر حجابت جانم عمه زینب بیا تا با قافله کاروانت رویم شاه خراسان نمایم سلام بر ان مظلوم شهید غریب ان امام هشتم با همین حال رویم کنار تربت خوهرش حضرت معصومه عزیزم گویم سلام ای دختر مهربان سلام علیک التماس دعا بر تو تمام عزیزانت داریم بهر تمام عزیزان وبلیماران با همین حال رویم کنار تربت شاه عبد العظیم بگویم سلام علیک ای مظلوم بزرگوار ای زیارتت زیارت کربلایمان کربلای ما فقزا مکه ما فقرا سلام بر تو خفته گانهای در برت سلام بر تو سلام بر بهشت زهرا رویم با همین حال غزه تو بنال ومن بنالم من با نگاه دل خاکهای غزه را بر روی سرم نمایم بگویم السلام علیک یا حسین مولا جانم نه تنها خیمه های تو ویران شد خانه های غزه و جمله عزیزانشان شد ویران ویران شود خانه ظلم ویران شود خانه شطیان رانده شده که وسوسه نموده بند گانها را بگویم یا حسین مولا جانم فدای بیان سیاست بالایت رویم کنار تربت حضرت رقیه عزیزم رقیه جانم سلام علیک عزیزم نه تنها تو گشتی پر پر زمان خود شد ند هزاران پر پر در زمان خود کاشکی می بودی و می دیدی چگو نه ناله سر می دادند عزیزم التماس دعا التماس دعا دستهای کو چک وا می نماید گره های بزرگ را جانم عزیزم التماس دعا رویم کنار تربت اقا حسین بگویم السلام ای تشنه لب مولا حسین جانم علی اصغر عزیزم نه تنها تو بر روی دست پدر گشتی شهید تشنه لبده ها تشنه لب در غزه شدند فدای تو سرور شهید عزیزم علی اصغرم

عزیزانم لای لایی   خفته اند در زیر خاک گلهای کو چک لالالی  بخواب ای کو ک عزیز جانم در هشت سال دفاع مقدس تا کنون در غزه  اخی بخواب ای کودکان عزیزان گلم از زمان عاشورا تا غزه عجب صبری خدا داری تا کی می دهی جوابی با امید رهایی مظلومان وازادی وازادی زندانیهان در بند دشمن تا زندانهای در زندان کنونی که خدا کند دیگر هیچ وقت هیچ زندانی در دنیا زندانی نرود به امید دوری از تمام گناهان

 والسلام علیکم ورحمته الله و بر کاته معذرت می خواهم اگر چشمانتان بارانی شد بگو یا حسین یا ابالفضل مددی مولا بیاید التماس دعا   امواتهای همه را ومن حقیر را با ذکر صلوات و ختم قران خیرات رفته گانهای همه خواندن سوره حمد و صلوات

 


|لينک ثابت| نوشته شده توسط شقایق شلمچه در جمعه 17 مرداد1393 و ساعت 8:0 بعد از ظهر |