هفته بسیج گرامی باد

بسم الله الر حمن الر حیم

السلام علیک یا ابا عبد الله الحسین ع

اینجا شلمچه بگوشم تقدیم می دارد

هفته بسیج  گرامی باد

با سلام وهزاران شکر و سپاس به در گاهت ای قادر متعال در شام روز جمعه ماه محرم ترا می خوانمت قسمت می دهم به تک تک  ایات قران به حرفهای قران به حرمت قران به حرمت محرم به حرمت عزا داران محرم به حر مت حرمتداران درگاهت یارب العالمین فرج مولایمان را رسان بقیه غیبت ان حضرت را به حرمت خودت ببخش یارب تمام بیماران را شفا لطف فرما  حاجات قلبی تمام بندگانهای که تنها امیدشان تویی حاجت روا گردان امین

سلام مولای عزیزم یا صاحب الزمان عج ادرکنی کجایی جانم هر کجایی التماس دعا  در هفته بسیج و که مصادف با ماه محرم ماه ماتم وماه حرام ماه دوری از تمام گناهان ماهی که دربهای اسمان برای مستجاب دعا و دریافت دعا بهتر است خداوندا وقتی بیاد اولین بسیجی دلاور اقا رسول الله و عزیزانش فکر می نمایم به انها چقدر ایثار گذشت دوستی با خدای مهربان  وفا و در زمان خود شجاع و دلاور فدای نصیحتهایت یا رسول الله جانم فدای تمام رنجهایت که تا زنده بودی خود را وقف خدا و مردم نمودی و بسیجیان پیرو تو اقا درس از مکتب خانه تو گرفته اند در هشت سال دفاع مقدس در عمل ثابت نمودند وفا و ایثار و دلاور مردانگی و شیر زنانی دلاور سلام بر کاروان بسیجیان دلاور اهلبیت که سر پرست کاروان حضرت زینب بود سلام بر بسیجی دلاور که تن تبدار داشت اقا امام سجاد سلام بر حضرت علی ع ان بسیجی دلاور که شجاعان در تمام راه با تو بود یارب سلام بر دل مهربانش دست با کرامتش و تمام کمکهای پنهانش سلام بر رزمهایش که دلیرمردان شیر مردان شیر زنان قهرمان در هشت سال دفاع مقدس ثابت نمو دند در عمل سلام بر نان و خرما بر دوشت یا علی مولا جانم ای مرد حق و عدالت ای حق شناس دلاور ای راد مرد ای امام مهربان فدای سلاحت که دعا بود فدای تمام خوبیهایت فدای ارزش گذاشتنت به قران ونماز مولا جانم فدای حسنینت و زینبینت که بسیجیان دلاور و ایثار گر بودند سختیها را  تامل برای بنمد گانهای دیگر فدای خدمتهایشان به مردم فدای تمام خوبیهایشان دوری از تمام گناهانشان فدای تمام کارهای مثبت و نیکو کاریهایشان اری بسیجیان این زمان کنونی درس از ان سروران بزرگوار گرفته اند وقتی سوال می شد خانه اقا حسن کجاست گل از روی چهره ها می درخشید وقتی سوال می شد خانه مولا حسین کجاست دلها از شوق غمها دور می شد فدای مهمانوازیهایتان فدای انهمه خوبیهایتان فدای دستهای با کرامتشان فدای تک تک اهلبیتهای مولا حسین اما سلام من خدمت تک تک انها و علمدار رشید که یک بسیجی دلاور یک بسیجی سقا بیا سقا در این هفته همره دلها شو التماس دعا التماس دعا قسمت می دهم ای بسیجی علقمه اربعین نزدیک است التماس دعا همگی با نگاه دل . پای دل پا برنه در این شب با تو سرورم دستهایمان به درگاه خدا بلند التماس دعا برای بند گانهای خدا که محتاج دعاهای شما و منند فدای تو سقا جانم که نگهبان خوبی ای بسیجی دلاور بودی برای خیمه های اقا حسین قدم زنان در جای پاهای رزمند گانها می گویم یا حسین می گویم یا علمدار حسین کجایید ای شهیدان خدایی کجایید ای سبک بالان عاشق کجایید ای رزم افریننان هر بهاری که نامش هفته بسیج می رسد بهار در بهاران در محرم چه زیباست یاد نمودنتان هزاران حیف که نه روح الله امام شهیدان نه شماها هستید اما جانم یا مهدی ای امید دلمان دلخوش انیم که روزی تو می ایی ای که از حال و احوال همه چشم انتظارانت و یارانت با خبری کجایی جان مولا از خودت بده خبری کی می ایی بیاد سربند های نامهای اهلبیت سلام بر تک تک نامهای که هک شده بود بر سربند های رزمند گانها اما جانم حسین جان علمدار عزیزم مهدی امیدم مهدی عزیز دلمان یا حضرت زینب جانم همگی وصل با کاروانت جان حسنینت التماس دعا ای اسمان پر ستاره چشم زنان جان مولا سلام ماها را رسان به اسمانیها سلام بر تک تک فرشته گانهای اسمانی سلام بر سجده کنان و سلام بر یارب یارب گویان وقتی می گویم یا حسین دلم هوای حرمش دلم هوای حرم با صفایش دلم پر می کشد از شلمچه تا کربلا و مکه و منا از شلمچه تا اوج اسمانها سلام از شلمچه تا شهر شهیدانها سلام عزیزانم امدم بوسه زنم بر خاک جا های پاهایتان فدای وضو گرفتنهایتان فدای قنوت و نماز خواندنتان فدای یا مهدی گفتنهایتان دلم گره می زنم با شبکه های حرمت یا حسین مولا جانم دلم گره می زنم با شبکه  حرمت یا سقا دستمان بگیر که در پیچ و خم کو چه های دلتنگیها در ایم دستمان بگیر واسطه دعاهایمان باشه تا گره از کار تمام دوستدارانتان وا شود مشکل گشا دستمان بگیر یارب می شنوی صدای زمزمه ام به حرمت اخرین زمزمه های شهیدان شلمچه التماس دعا به حرمت چشم انتظاری شهیدان برای دیدار مهدی التماس دعا به حرمت شاه خراسان ان غریب طوس التماس دعا به حرمت شاه نجف شاه کربلا شاه چراغ شاه عبد العظیم التماس دعا به حرمت شاه شلمچه جای پاهای رزمند گانها و جای عبور مهدی و جای عبور نایب مهدی التماس دعا خداوندا در این شب که حضرت زینب چنین شبی می فرمود خداوندا کی می اید اربعین تا روم در کربلا جانم حسین جانم عزیزان حسین من پریشان حال و گریانم یا حسین  سو گواریم وداغداریم یا حسین دلمان همره دل حضرت زینب غمدار وصل با دل مهدی عزیزمان یا حسین ارباب بی غسل و کفنم حسین سرور عطشانم حسین جانم فدای مکه نا تمامت عزیزم مکه تو با عاشورا تمام شد چه زیارت زیبای عزیز دلاورم حسین قهرمان و پهلوان پهلوانم سقا سقا جانم بیا تا سر بند ها را بر باوزیت ببندیم شاید بفرمایی من عزیزانم بازیم شد فدای ره قران عزیزان حسین وراه خدا عزیز دلاورم سقای ا باورم دست تمام جانبازها را بگیر خیلی از انها در اسایشگاها چشمشان و دلشان به این دعاهاست به حرمتشان شفایشان بده التماس دعا برای همه دوستداران خدا هزاران حیف که رفتند رحنا جوانان و عزیزان غیر جوانان و خدای نا کرده تکرار گناه خوشا انان که دوری دائم گناه خوشا دلی که مهر خدا باشد دران خوشا دلی که تمام امیدش خدا باشد یا حضرت زینب می گویم پریشان می دانی چرا زیرا تو دران ایام اسارت پریشان حال و غمدار بودی عزیزم التماس دعا خوشا کشوری که تماما بسیجی است خوشا دلهای که درس بسیجی از اقا رسول الله وخاندان پاکش گرفته اند یا حضرت رقیه جانم عزیزم التماس دعا اشک حضرت زینب تا قیامت ذخیره است خداوندا به حرمت اشکهای ان زن قهرمان وفا دار و داشتن خلوص نیت ان زن ایثار گر با وفا زن به تمام معنی در تربیت در ادب در معرفت در همسر داری در رعایت شئو نات اسلامی در خدا ترسی خدا شناسی سیاست همیاری پیشگیری کمک کمک رسانی در نیکو کاری در حجاب در خطبه در تمام کارهای خدا پسندانه عالی شلمچه که می گویم دلم پر می کشد بر اسمانم با خود می گویم یارب چه قدر سعادت در محرم و در چنین ایامی نام شلمچه بردن تو می دانی سلام بر تک تک هو.شیاران دلاور سلام بر تمام دوستداران خدای مهربان خوشا به حال انهای که حضرت فاطمه الزهراس و عزیزانش را الگوی خود در زندگی قرا داده اند و قرار بدهند خوشا به حال هر که اقا رسول الله و خاندان پاکش را در زندگی خو.د الگو قرار داده و قرار دهند خوشا دلهای که مهر خدا در ان باشد ترس خدا رحم خدا خداوندا به حرمت خودت خیر برکت رزق روزی حلال در زندگی تک تک دوستدارانت یارب ای تنها امیدمان یارب دستمان بگیر نبادا با عرض معذرت حتی ماها را یک ثانیه به خودمان وا گذاری خداوندا تمام دلها را فقط متو جه خود غیر از خودت و پیامبرانت و امامان و اهلبیت و شهیدان دگر دلهایمان را متو جه غیر خودت نفرما شر شیطان رانده شده از دل و فکر و ذهن تمام بند گانهایت دورنما دلی فکری ذهنی که یارب باتو باشد هرگز گناه نخواهد نمود خداوندا هیچگاه شیطان را پیروز نفرما که بر بند گانت غلبه نماید تو همیشه یارب پیروزی و بند گانهایت پیروز از لطفت عزیزان بگو یا الله کارت نباشد دلی خو گرفته با الله بد نبید همیشه پیروز است یارب دلمان همیشه با دلت جانم الله عزیزم الله ای فریاد رس هوشیار مددی مددی جانم یارب

بیاد حضرت روح الله که فرمودند کاشکی من یک بسیجی بودم بسیجی یعنی کمک رسانی بسیجی یعنی دلسوز همدیگر بسیجی یعنی مخلص بسیجی یعنی دوری از تمام گناهان بسیجی یعنی اهمیت دادن به نماز وخدا و اخلاق السلامی و رعایت شئو نات اسلامی بسیجی یعنی پیشگیری نمودن پیشقدم در کار های خوب و نیک و نیکو کاری همیاری نمودن به همنوع  و همو طنان و دیگر بند گانهای خدا بسیجی یعنی کمک رسانی به همدیگر بسیجی یعنی با تقوی رعایت نمو.دن تمام دستورات خدا که همه ملت بسیجی اند هر که خدا را دوست دارد ترس خدا در دلش بسیجی است بسیجی ها افراد های خاص نیستند همه مردمند وقتی مشکلی برای همدیگر پیش می اید همه بسیج می شوند در هشت سال جنگ همه ملت بسیجی بودند تمام لشکرلشکر مخلص خدا از انتظامی تا نظامی همه یک اهداف یک راه همه با ملت همه یکیند همه یک خدا یک مهدی عج یک نایب مهدی یک رهبرمثال دیدید یکی از مکه می اید همه بسیج می شوند می روند دیدارش زیارت قبولی بند گانهای خدا همیشه باید همدیگر را با دید خوب و فرهنگ بالا نگاه کنند  

به زبان حضرت رقیه

السلام علیک یا رب خداوندا منکه که در دمشقم دفنم اربعین می اید من از کربلا محر ومم بابا جانم حسین عمه زینب با کاروان اسیران می ایند مرا بابا در اینجا تنها می گذارند بابا جانم دلت برایم تنگ نشده بابا جانم یا حسین من دلم خیلی برایت تنگ شده با با ی مهربانم حسین مولای مهربانم حسین بابا ماها در اسیری خیلی رنج بردیم بابا جانم بی حرمتیها به ماها نمودند خیلی دلم هوای کربلا و مدینه نموده بابا جانم حسین کاشکی منم پشت خیمه کنار علی اصغرم خاک بودم کاشکی یا علقمه یا کربلا بودم اگر چه مردمان دمشق بیسار حرمتم دارند و مردم دنیا اما بابا تو یک چیز دیگری باباتی غریبم بابای عزیزم بابا جانم بفرما اخر عمو عباس با اب امد یا خیر سیر اب شد نمد عزیزان تو یا خیر دلم هم برای عمو عباس بسیار تنگ شده دلم برای همه شماها تنگ شده هر که نام دختر سه ساله ترا می فهمد دلش می گیرد اما شنیدن کی بود مانند دیدن نمی دانند بر حال ماها چه گذشت در اسیری چه گذشت همین طور که نمی دانند بر حال واحوال دوستداران ماها چه می گذرد دلشان غمدار حالشان حال خوبی نیست خیلی هایشان هم چه مشکلها دارند اما چون ماها را دارند و چشم انتظار مولا مهدیند دلشان ارام می گیرد با یاد خدا وامدن مهدی یارب التماس دعا التماس هر که من سه ساله حسین را دوست دارد دوری از تمام گناهان از صمیم قلب دعایتان می نمایم التماس دعا برای فرج وسلامتی اقا امام زمان عج  ونایب بزرگوارش و رییس جمهور محترم و تمام چشم انتظاران مهدی هزاران گل صلوات و خواندن دعای توسل

برای شادی روح حضرت ادم تا خاتم و جمله پیامبران امامان ع اهلبیت شهیدان روح الله و دو فرزند وهمسرش ومادر شهید خلبان بابایی و بقیه مادرانی و پدرانی که دستشان از دنیا کو تاست و تمامی امواتهای همه و من حقیر از امشب تا اخرین روز ماه محرم و اربعین و صفر هزاران گل ختم قران و صلوات

و ختم صلوات

تا سلامی و کلامی دیگر همه شماها دوستداران خدا و چشم انتظاران مهدی را به خدا می سپارمتان در همه جا و همه حال پلیس خودتان باشید التماس دعا

اللهم صل علی محمد وال محمد

اللهم کل فر جهم


|لينک ثابت| نوشته شده توسط شقایق شلمچه در شنبه 1 آذر1393 و ساعت 1:28 قبل از ظهر |  
السلام علیک یا ابا عبد الله

بسم الله الر جمن الر حیم

السلام علیک یا ابا عبد الله 

السلام علیک یا حضرت زینب

با عرض تسلیت به پیشگاه اقا امام زمان و خدمت نایب بزرگوارش .تمامی چشم انتظاران مهدی عج

اینجا شلمچه است به گوشم تقدیم می نماید

با سلام وهزاران شکرو سپاس ای خدای مهربان در روزی ترا می خوانم که عزیزان اقا امام حسین چنین روزی به اسیری بردند به اه دل تک تک انها به تن تبدار اقا امام سجاد به نماز نشسته خواندن حضر ت زینب (س )به لب تشنه هفتاد دو تن به دل های دلتنگی یتیمان مولا حسین به حرمت تک تک اهلبیت به حرمت غیبت طولانی مولا فرج مولایمان را رسان تمام بیماران را شفا لطف فرما حاجات قلبی تک تک دوستدان و عاشقان اقا سید الشهدای مظلو م سقای کربلا

خداوندا در دنیا از زیارتشان در اخرت از شفاعتشان بهرمندمان نما امین چنان کن سر انجام کار تو خشنود باشی ما بند گانهایت رستگار

سلام مولا جانم کجایی سروم بیا من وتو با طی العرض دلهایمان را روانه کاروان مولا حسین نمایم و با حضرت زینب و حضرت امام سجاد و جمله عزیزان مولا حسین همناله و همسفر شویم از کربلا تا شام با دل حضرت زینب و کاروان باشیم  مولا جانم حتما خود شاهد سو گواریها و حضور داشتی دیدی مولا جانم چگو نه شور و نوا و عزای با ادبانه بود منم همره کاروانها با عزاداران هر چه چشم چشم نمودم اشکارا جانم ترا ندیدم اما بوی خوشش طنین انداز تمام محفلها و مجالسها بود اما اما جانم انجا که تو می دانی در خیابان بین جمعیتها ان اقای که خواند بر مشامم می رسذد هر لحظه بوی کربلا ترسم اخر در دلم بمان د ارزوی کربلا تشنه اب فراتم ای اجل مهلت بده تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا در اولین بیتش عزیزم فقط صدای گریه زیبایت امد کاشکی می دانستم در کدامین قسمت و جا ی به جان مولا میان برد می زدم می امدم کنارت خاک پایت را می ریختم ز داغ مولا حسین و غیبتت بر سرم اما هزاران افسوس که ندانستم کجا ایستاده ای عزیزم با طی العرض امدی و رفتی هزاران تشکرات فراون هم از تو سرورم هم از تمام سو گواران زن و مرد کو چک و بزرگ در سرا سر کشور و جهان اسلام هزاران احسنت و هزاران افرین بر همه واقعا که که با حرمتداری بسیار خوب بسیار ممنونم که که هر چه می نویسم گوش می دهید عزیزان گلم خداوند همیشه سلامت و موفق و زندگیتان همراه با دست پر از رزق و روزی باشد اما دستگیریها یاد تان نرود همیاری ها یاد تان نرود در همه جا مواظب همدیگر باشید یاد تان نرود پیشگیرها یاد تان نرود ای همه هوشیاران گلم

ای دل بنال که امروز جا داری بنالی غم اوارگی اهلبیت غمناک ترین است غم داغ عزیزان حضرت حسین غم داغ سقا غمدار ترمان نمود ای وای حسینم ای وای حسینم حضرت زینب می فرمایند برادر جان ای با جان برابر م چگو نه ترا در دشت کربلا تنها کذارم کاشکی ما را به اسیری نبرند کاشکی تو بودی در بر

حسینم وای حسینم پرستوی خیمه ام پر کشید پروانه شد رفت بر اسمان کبو تران خونین بالم پر کشید بسوی اسمان رفتند نزد خدا جا گرفتند منم زینب شدم اوراه دشت و کوی برزن خداوندا شکرت باید هم یتیمداری نمایم هم سو گواری سربند مادر حضرت زهرا را ببندم کمر بند بابایم علی را روم خطبه خوانم تا صدایم رسد بر عرش ای اسمان امروز تو هم با من گریان باش رفته زدستم هم حسینم هم حسنم هم عباسم هم علی اکبر و هم هم علی اصغرم هم  قاسمم هم عو ن و جعفرم هم حبیبم یا حیبی یا حبیبی جانم عزیزانم کو سپاه لشکرم کوپهلوان علقمه ام کجا  مرا تنها جا گذاشتند هر کجا روم بوی تو اید یا حسین از قافله شهدا جا ماندم اسیر اواره از کربلا تا شام ماندم بیا عبدالله  زینبت منم من اری حق داری مرا در بین جمع نشناسی من حسین داشتم سپاه لشکر داشتم من حرمت بسیار داشتم من ابالفضل داشتم مرا باغ حرمت بسیار از محمل برون می اوردن اما من نه عون و نه جعفر و نه حسین ونه علی اکبر نه ابالفضل دارم برادر جانم حسین ای تشنه لب گریه های سجادم گریه های یتیمانت برد ه تابم اه ای اسمان اه ای خدای مهربان تو خود شاهد ان ظهر عاشورا بودی دلم شکسته اما صبرم زیاد است پرستوی عاشقم شیر خیمه هایم رفته زدستم به خدا شکوه ناله نه از بهر نا شکری دائم شک گذارتم یارب برادران گلم وای وای وای وای شهیدان عزیزم وای وای وای وا مصیبتا وا ابتا اسمان دلم گشته ابری رفته ز دستم اهلبیت و عزیزان پدرم یا علی مولا جانم بابای مهربانم بیا دستم بگیر دستگیر هایم رفت ز دستم شدم تنها با امام سجاد عزیزم تنش تبدار از غم عزیزان است خیمه هایمان می سوخت و شمع شب تارم شده بود بگفتم ای خیمه مسوز من یک عزیز تن تبدار در خیمه دارم می گفتم رقیه عزیزم نزدیک خیمه نشو بابایت در قتلگاه است اری به خدا بچه بود نمی دانست گفتمش بابایت سفراست فدای پاهای خار رفته اش شوم فدای گریه های بی تلبش شوم یا حضرت زینب ماها عزاذاران و سو گواران هم با دل تو همگی ده اول را سو گوار شام غریبان عزیزانت را با احترام خاص هم اکنو ن با دل تو سرورم با حضرت مهدی عج تا اخرین ماه محرم و صفر زانوی غم گرفته و سو گواریم و تا قیامت داغ شهیدان کربلا و داغ شهیدان و شهیدان گمنام در دل داریم

یا زهرا یا زهرا مادر جانم فدایتان از داغ سروران بزرگوار سو گواریم سو گواریم ای اسوه صبر خود و دختران بزرگوارتان ای اسو استقامت سلام علیک ای مادر مهربان سلام علیک مادر جانم مهمان نما تمام مادرانی که دستشان از دنیا کوتاست بر سر سفره خودتان و مهمان نما پدرانی و عزیزانی که دستشان کوتاست از دنیا سر سفره عزیزانت و بابای مهربانت و همسر شهیدت

مادر مادر منم با شما می گویم السلام علیک یا ابا عبد الله یا ابا عبد الله غم شهادتتان بسیار سنگین است شهید بی غسل و کفنم وای وای وای عزیز دلم وای وای وای خاک شلمچه بر سرم ز داغ شهدا وای وای وای عزیز دلم وای وای رود مهربانانم وای وای وای وای عزیزان داشهای بزرگوارانم وای وای وای وای عزیزم حسین سرورم مظلومم اایم وای وای وای باباهای مهربانم وای وای وای وای بابای مهربانم وای وای وای وای سقای عزیزم وای وای وای شلمچه تو هم با من بنال وای وای وای وای گلهای پر پر پر کشیدند از شلمچه تا اوج اسمانها وای وای وای وای ای کار وان اهسته تر وای وای وای زینب گریان ونالان است وای وای وای مسر مولا حسین قران می خواند وای وای وای جای خالی بابا را گل بکاریم وای وای وای مشک ابلفضل خالیست پر با اشک چشم نمایم وای وای رود علی اصغرم را پشت خیمه گذاشتم رفتیم وای وای وای بدنهای عزیزان شهیدم در افتاب وای وای وای تن سجادم تبداربی تاب وای وای ای کاروان اهسته تر بابا ن گرم سوزان وای وای وای ای اسمانیها با من بنالید وای وای بوی عطر حسینم بوی عطر محرم بوی عطر هفتاد دو تن وای وای وای مظلوم حسین شهید عطشانم حسین

از امروز تا اخرین ماه محرم و صفر نثار روح بلند تمام پیامبران امامان ع شهیدان روح الله و همسر و دو فرزندش و امواتهای همه و من حقیر صد و بیست هزار گل ختم قران دوازده هزار ختم سوره حمد چهار ده هزار ختم زیارت عاشورا دویست میلیون  ختم گل صلوات بهرمند نماید نام برد گان را با ذکر صلوات و خواندن سوره حمد سلامت باشید همگی پلیس خودتان باشید انشا الله دعای اقا امام زمان عج ومن همیشه بدرقه راهتان جانتان سلامتیتان رزقو روزیتان باشد اما جان مولا جان خدای بزرگ همیشه دوری از گناهان داشته باشید ثوابها یادتان نرود خدا را همکیشه ثانیه به ثانیه مد نظر داشته باشید یاد خدا مایه ارامش دلهاست دلی که مهر خدا در ان است هر گز مرتکب گناه نخواهد شد قدر پدرانتان مادرانتان را بدانید پدر و مادران همانند خورشیذنذ نبادا خورشید غروب کند از نورش بی بهره از دعاهایش محروم شوید نکند خدای نا کرده دلگیرتان شوند هر چند دلهای مهربانی دارند جانم فدای خورشید کربلا که غروب نمود فدای خورشید نجف خورشید شلمچه خورشید جمکران خورشید شاه خراسان خورشید شاه عبد العظیم خورشید شاه چراغ خورشید جماران خورشید علی بن مهزیار فدای تمام خورشید ها گردم اما خورشید کربلا جانم حسین التماس دعا التماس دعا ای خورشید زمان مهدی جانم بیا ما که از نورت بهرمندیم بیا اشکاراتر بیا التماس دعا انشا الله هر گز غروب ننمایی ای عزیزمان یا صاحب الزمان عج ادرکنی

هر کجا هستید عزیزانم هر کجا رفتید التماس دعا

تا سلامی و عرض ادب دوباره خدا نگهدارتان جاهای نا مناسب نروید در همه جا شکر خدا توبه و سپاس خدا یادتان نرود

اللهم صل علی محمد وال محمد

اللهم کل فر جهم


|لينک ثابت| نوشته شده توسط شقایق شلمچه در چهارشنبه 14 آبان1393 و ساعت 6:35 بعد از ظهر |  
السلام علیک یا ابالفضل العباس ع

بسم الله الر حمن الر حیم

بنام خداوند بخشنده مهربان

السلام علیک یا ابا عبد الله  الحسین ع

السلام علیک یا ابالفضل العباس ع

شلمچه تقدیم می کند

با سلام وهزاران شکر و سپاس به در گاهت یا خدای مهربان ای مهربانترین مهربانان تنها ترا می پرستم که پرستش مخصوص ذات مقدس تو است خداوندا ترا در ایامی می خوانمت که زمین واسمان اشکبار خاندان اقا رسول الله است ترا می خوانمت به التماسهای اهلبیت به حرمت سرور ازاد گان به حرمت علمدار با وفایش به حرمت حضرت قاسم و حضرت علی اصغر و حضرت علی اکبر و جمله عزیزان مولا حسین ع قسمت می دهم یارب به اشکهای اقا سید الشهدا به اشکهای مولایمان مهدی که چه ارام همانند باران می بارد اشکش به یا حسین گفتنش به شکرش به نمازش به دعایش فرج مولایمان را رسان بقیه غیبت طولانیش را به لب تشنه مولا حسین وعزیزانش ببخش تمامی بیماران را شفا لطف فرما  حاجات قلبی تمام حرمتداران محرم حاجت روا گردان در دنیا از زیارت اهلبیت در اخرت از شفاعتشان بهرمند مان گردان امین  خداوندا ما بند گانهایت را حتی یک ثانیه به خودمان وا مگذار چنان کن سر انجام کار تو خشنود باشی ماها بند گانهایت رستگار چنان کن که فردای قیامت و در دنیای برزخ نگویم ما را بر گردان به دنیا جبران نمایم دراین دنیا ذهنها فکرها دلها را به شیطان دور نما

سلام مولا جانم   جانم به قربانت بر گو بدانم خیمه ات در کدامین کوی  یاران است مولا جانم بوی عطر محرم و تا سوا وعاشورا فضای کشور و شهر ها را گرفته تو عزیزم کجایی عزیزم مگر نفرمودی ببریم بیا تا با جمله یاران وعزاداران برویم برویم در محفلها و مجالسها برویم بهرمند شویم از بوی اقا حسین خبر دارم برایت گل همیشه بهارم همه جا خیمه مولا حسین یاد وخاطراتهای عاشورای حسین در همه کوی برزنها در جا جاهای کشورت و جهان اسلام بوی عطر دل انگیز محرم می اید کجای بیا که چشم انتظارات بی تاب دیدنت بیا دیدار نما چه خرم روز و ساعتی که با تو دیدار باشد چه صفای که از صدای تو بهرمند گردیم در خیمه بوی حسین می اید بوی نینوا علقمه وعلمدار حسین می اید هر کجا می نگریم نام خوش وزیبای محرم وحسین است هر کجا می شنویم نام تو مهدی جانم می اید دعا از بهر فرجت نخواهد فراموش شد کبو تران دلم را حضوری به پرواز در اورده ام نمی دانم در کدامین خیمه ای و خیمه عزای مولا حسین تو کجاست گذشتم کنار خیمه گاهای در راهی دلم بشکست و گفتم مولا جانم تو کجای بیا با طی العرض بیا بیا با صدای زیبایت بهرمند مان نما پیشا پیش خیر مقدم ای گل ال طاها گل وعزیز مان عزیز بیا جانم

بوی عطر دل انگیزکربلا می اید بوی عطر سید شهدا می اید بوی مظلومان شلمچه عزیزم می اید  بوی علی بن مهزیار می اید بوی سید عباس وسید یاسین می اید بوی مدینه وعلقمه می اید بوی شهیدان گمنام فضای شهر ها را گرفته حتما مولا جانم تو مشرف شده بودی جا جاهای که تشیح پیکر شهدای گمنام بوده

چه زیباست که امدن حضور در جا جا های پاهای رزمند گانها  وصل شدن با دلهای شهیدان

خوشا دلی که مهر حسین دران باشد هرگز نخواهد شد مرتکب گناه خوشا دلی که مهر ابالفضل واهلبیت دران باشد هرگز وسوسه شیطان رانده شده نخواهد شد صدای تبل و نی سنج دمام فضای شهر را گرفته چه زیباست محرم که بوی عطر دل انگیز مو لا حسین چه زیباست شلمچه و بوی عطر شهیدان هر کجا که عاشقان مولا حسین بنگرند جا جای شهر ها بوی عطر حسین جای شهدا خالیست منم دلم را اول وصل با سیم ارتباط خدا و سپس با دل تو مولا جانم یا مهدی وسپس با دل شهیدان کربلا و جمله شهیدان از شلمچه از علی بن مهزیار تا کرد ستان وتهران و قم و جمکران وشیراز و اصفهان و جا ی جاهای مهین بگویم عزیزان سلام و عرض تسلیت اول به پیشگاه اقا امام زمان و خدمت نایب بزرگوار ان حضرت سید علی گل مهربان که بوی سید شهدا می دهد ان یاد گار ال طاها جانم فدای سادات و عزاداران حسین و سپس خدمت رئیس جمهور محترم و خدمت تک تک سروران وبزرگواران و جمله عزاداران حسین ودوستداران خدای بزرگ تسلیت عرض می نمایم والتماس دعای مخصوص اول فرج مهدیمان وسلامتی ان حضرت و نایب بزرگوارش وتک تک دوستداران خدای بزرگ

غریب کربلا یا حسین سلام علیکم شهید نینوا وشهید علقمه سلام علیکم جمله شهیدان سلام علیکم عزیزان گلم سلام علیکم تا در دنیا باشم اگر بگذر سالها نخواهید ز یاد م رفت ای پیامبران و امامان و شهیدان و امواتها بیایم ای همه عزیزان داران مولا حسین طبق هر سال انشا الله عمر با عزت همراه سلامتی و دست پر در زندگیتان با برکت و خیر رزق وروزی به زندگیتان همه در سوگ ماتم عزیزا هفتاد دو تن شهیدان کربلا دلها گره با دل سرور ازادان مولا حسین همگی بگویم السلام علیک یا سرور ازادان جانم عزیزم بابای مهربانمان حسین مظلوم شهید بی غسل کفنمان حسین انقدر یا حسین گویم تا بیاید مهدیمان با ان سرور زمزمه همگی یا حسین یاا بالفضل جانم ابالفضل عزیزم سرورم پهلوان پهلوان علمدار عزیزم اب بیار خیمه ها تشنه لبند سکینه جان فاطمه جان رقیه جان علی اصغر علی اکبر قاسم همه عزیزان لب تشنه اند خداوندا به لب تشنه گانهای مظلوم فرج مولایمان را رسان شر شیطان رانده شده رااز فکر و ذهن و دل تمام دوستدارانت یارب دور نما دیده اید که عزیزانم پدری یا مادری یا عزیزی از دنیا می رود می گویند با احترام وارد مجلس شوید صاحب عزا ناراحت نشود ساده تر بدون هیچ قلم زدگی ظاهری اما جانم فدای اقا رسول الله واقا مولا علی و حضرت زینب صاحب عزا مهدی صاحب الزمان جان مولا با احترام خاص وارد شویم مادرمان حضزت زهرا جواب سلاممان را می دهد در مجلس و محفل حسین بسیار زشت است که اگر خدای نا کرده که چنین چیزی نیست همه خوبان وگلند نکند شیطان فریب با وضع ظاهری نا مناسب اشکها که جاری می شود از روی گو نه های قبهای پاک خداوندا بده حاجتشان یا زهرا جانم مادر جانم عرض تسلیت تمام سو گو ارا نماها همگی در جا جاهای کشور و جهان اسلام احترام خاص به فرزندانت داریم مطمن باشد عزیزم نه تنها تو سرورم مادر حسنی بلکه تمام مادران مادر مولا حسینند   یا حضرت زینب نه تنها تو خواهد حسینی و ابلفضل بلکه تمام زنان و دختران گل خواهر حسین و ابالفضلند یا ام البنین عزیزم تو نه تنها مادر سقای تمام زنان عالم مادر سقایند همه بوسه بر دستانش بوسه بر مشک خالیش بوسه بر رکابش همه غریت فرزند رشید ترا دارند همه دلسوز همدیگرند عزیزم گلم بیا تا مجلسی از نو بگیریم نشینیم کنار مادر بزرگوارمان حضرت زهرا و عمه عزیزمان حضرت زینب بگویم ای وای رفته زدستمان سقا شده فدای قران حضرت عباس ان سرور شهید و خیمه ها بی ستون ومنتظر عمو عباس نیامد تشنه لبان انتظار جانم فدایت ام البنین عزیزم فدای قامت صدایت فدای مهر و وفایت فدای ان روزی که ابلفضلت تولد شد فرمودی یا علی عباسم علمدار حسین است انجا یک وفا جای دگر وقتی حضرت زینب امد تا رساند خبرها را برایت فرمودی از حسینم چه خبر مر حبا بر شیر زن قهرمان دلاور جانم ابلفضل فدای ان خاکی شوم که بر سر ریختی فرمودی زینبم کمرم شکست از داغ حسینم کو حسینم کو دلاور رشیدم کو فرزند عزیزم مگر علمدرم نبود که حسینم رفت از دستم اری عزیزم علمدار تو نبود اگر علمدارت زنده بود هیچ نا مردی جرات جسارت بر حسینت و خیمه ها را نداشت حضرت زینب می فرماید ام البنین با وفایم چنان بی حرمتی بر ما خاندان رسول الله نمودند که خورشید رنگ خون گرفت غروب عاشورا اسمان و خورشید رنگ خون شد صدای ارشیا گریه انها از اسمانها بر گوش می رسید ام البنین وای بر انهای که نداند وگناه نمایند وای بر حال گناهکاران ام البنین عزیزم نبودی که انجا که ابالفضلت از اسب بر زمین خورد مشکش تیر خورد امیدش نا امید شد در هیچ کجا به حسینش نمی فرمود برادر حتی یک قدم هم

برادر را در تمجا بود که ام البنی عزاداران سو گواران مولا حسین بلند بلند فرمود خدا وندا شکرت وامصیبتها وا حسینا وا ابالفضلم ام البنین نمبودی که چگو نه مولا حسین امد به خیمه گاه دور خیمه ها می گشت و می فرمود ستون خیمه هایم رفت واعقا هم ستون خیمه هایمان رفت اقا جانم ابالفضل هزاران حیف که که چه امامانی چه پیامبرانی چه شهیدانی چه عزیزانی ولی دوباره گناه خوشا به حال گوش شنوا دوری از تمام گناهان خوشا به حال هر که این دو سه روز را فرصتی باشد برای توبه اری عزیزانم توبه توبه قبل از دعا توبه جانم فدای تو یا ابالفضل عزیزم سقایم بگیر دستی تا دست بگیر ابالفضل دوری نما از گناه تا خدا ببخش ترا

السلام علیک یا رسول الله جانم عزیزم سرورم باغ عرض تسلیت بر تو جمله پیروانهایت و تمام دوستداران خدای مهربان اقا جانم نمی دانمدر این ایام سو گواری بر کدامین لاله های پر پرت بگویم و اشکر ریزم دستمان بگیر یا رسول الله دعایمان نما که در دنیا تا اخرین نفس در راه خدا گام بر داریم و پیرو الگو گیری از تو خاندان پاکت باشیم سرورم نمی دانم بر مولا سرور اقا عزیز مولا حسین بنالم وبگویم وبگریم یا از سرور مولا اقا اب لفضل یا از جمله عزیزان دیگردو شهیدان گرامی با جمله عزاداران بگویم یا حسین شهید مظلوم عزیزم اقایم حسین مولایم اقایم بی غسل وکفن حسین سقایم سرورم عزیزم علمدار حسین کجای ای روح الله کجایی ای ادامه دهنده راه اقا رسول الله السلام علیک یا قمر بنی هاشم فدای دستانت شوم من فدای قامت رحنایت شوم التماس دعا برای همه دوستدارانت التماس دعا برای دوری از تمام گناهان که خدای نا کرده شیطان رانده شده عزیزان گل مردان وزنان با غیرت وفا دار به خدا را فریب ندهند در همه حال بگویند یا خدا خدا مد نظر تمام کار ها خدای باشد السلام علیک یا اهلبیت نبوت السلام علیک یا ال طاها السلام علیک یا غریبان مظلومان کربلا و السلام علیک یا کربلای شلمچه عزیزم به گوشمی اینجا شلمچه است به گوشمی عزیزم فدای شهیدانت فدای تمام انهای که جای پاهای انها بر خاکت هک شده فدای مولای غریبم بشم که چقدر دوست دارد اشکارا در جمع عزادارا سو گواران باشد جانم فدای خدای دانا توانا بخشنده مهربان بینا هوشیار  از شلمچه تا تله زینبیه تا جا جاهای نوای محرم سلام ای جان جا نانم درست نماید نعشهای شبیعه نعش مولا حسین تا هر که بگذرد بگوید سلام علیک یا حسین اب رنگی به رنگ قرمز به دورش بریز تا یاد گار قتلگاه یک خواهری با چادر و پشم شیشه درست نماید که دارد دودستش بلند بر اسمان می رود بسوی نعش حسین همه با احترام خاص السلام علیک یا حسین جان مولا با وضو وارد خیمه ها شوید بدون نیت وارد نشود چه گره ها چه مشکلها به خدا خواهد حل شد توسط این محرم جانم فدای انهای که توبه می نمایند و ترک توبه توبه نصوح یا حسین ای واسطه دعاهایم دست همه را بگیر مواظب ابروی تمام دوستداران واقعی خدا باش یا سقا التماست می نمایم می دانی سخنی که بر دل بر اید بر دل نشیند

السلام علیک یا سقا مظلوم سقّا عزیزم سقا التماس دعا یا سقا تمام پرستوی دلهایمان را روانه سوی تو با نگاه دل التماس دعا التماس دعا جان مولا التماس دعا شفای بیماران مهدیمان بیا

از امروز تا اخرین ماه صفر نذر گل نرجس وسلامتی ان بزرگوار ونایب عزیزش و تمام چشم انتظارانش هزاران گل ختم صلوات دویست ملیون صلوات خدا رحمت نماید بانی صلوات را

صدوبیست چهار میلیون ختم قران و چهار ده میلیون ختم صلوات دوازده هزار ختم سوره حمد نثار روح بلند از خاتم انبیا تا تک تک پیامبران وامامان ع شهیدان و حضرت امام خمینی ره ودو فرزندش وهمسرش وامواتهای همه و من حقیر

جان مولا یادتان نرود عزیزان گلم دختران گلم زنان گلم محترم دیدید به هم که در عزای می رسند می گویم به هم انشا الله فقط رخت عزای سید الشهدغا بر تن نمای چادر عزای سید الشهدا بر سر نمای اری عزیزانم با احترام خاص وارد مجلس حسین شوید به خدا مادر حسین جواب سلامتان را می دهد اری فدای چادر خاکی اش فدای چادر بین در و دیوار سو خته اش فدای پهلوی مجروحش فدای بازوی مجروحش فدای محسن شهیدها ش فدای تک تک عزیزانش عزیزان حضرت زینب جواب سلامتان را می دهد اقا امام زمان صاحب عزاست فدای سینه زنانی که باعشق سقا ومولا حسین سینه می زنند عزیزانم در بین سینه زنیتان صداش بزن بگو یا حسین یا حسین یا ابالفضل فرج مولایمان بگو عزیزان یا مهدی کجایی بیا همه پا در رکابیم بیا نماز عشق را با اذان تو بخوانیم جانم فدای زنجیر زنانی که از شوق حسین جانم فدای تک تک سو گواران همه این یکی دو سه روز با احترام خاص در ماتم محرم بسوگ می نشینیم و انشا الله هر که دوست دارد دوباره روضه و مداحی و عزای حسین بر پا می نماید تا اخرین ماه صفر منم همه شماها را در کشور جمهوری اسلامی ایران و تمام عزاداران حسینی را در جهان السلام دعا می نمایم واز خدای بزرگ برایتان سلامتی و ار زوی طول عمرو خیر وبرکت ورزق وروزی حلال برایتان    از خدا می خواهم همراه با سلامتی از خدای بزرگ می خواهم خدا یار محافظ و نگهدار همه شماها سوگواران ودوستداران خدا وحضرت ابا عبد الله الحسین ع باشددر همه جا مواظب همدیگر باشید و پلیس خودتان باشید وست همدیگر را بگیرید تا خدا دستان بگیرد خدا دستان با برکت را با بر کترین نماید کمک همیاری همفکری به همدیگر نماید

تا سلامی دیگر خدا یار ونگهدارتان باشد نوشته هایم یادتان نرود خشنودی خدا بسیار مهم است هیچ چیزی از خدا پنهان نیست خدا شنوا دانا بینا هوشیار است پس مواظب کارهایمان باشیم خدا مد نظر ها باشد

اللهم صل علی محمد وال محمد

صلوات را خدا گفت در شان مصطفی گفت صل علی محمد صلوات بر محمد

همه دم در همه جا بر گل رخسار محمد صلوات بر حنجر ولب تشنه اقا حسین صلوات

بر لب تشنه دستهای حضرت عباس صلوات

بر گل روی مهدی وفرج ان حضرت صلوات

سلامتی گل روی سید علی خامنه ای گل مهربان صلوات التماس دعا داریم همگی از ایشان جهت سلامتی و موفقیتشان و طول عمرشان همره رئیس جمهور محبوبمان صلوات

سلامتی تمام عزاداران وسو گواران محرم صلوات نثار روح امواتهای همه صلوات

بر گل روی مادر وپدر و عزیزان شهیدان صلوات بر گل روی تمام جشهیدان زنده در سرا سر کشور صلوات

بر روح بلند خاتم انبیا تا شهیدان کربلا صلوات

بر گلگون کفنان شهیدان گمنام صلوات بر روح بلند اهلبیت صلوات

بر روح بلند هفتناد دو تن شهیدان کربلا صلوات

بر مادر سادات مادر مهربانمان مادر حسنین وزینبین ومولا علی ع صلوات

بر روح روح الله صلوات

بر روح تمام عالمانی و علمای و امواتهای که دستشان از دنیادکوتاست صلوات

بر نیتهای خوب صلوات بر دلی که مهر توبه گیرد صلوات بر دلهای که دوری نمایند از گناه صلوات

بر روح تمام مادران پدرانی که دستشان از دنیا کوتاست با جمله عزیانی که دستشان از دنیا کوتاست صلوات بر تازه داماد مولا حسین فرزند امام حسن قاسم داماد صلوات

بر گل روی تمام مد احان و روضه خوانها و تمامی عزیزانهای که چه سخنرانیهای خوبی می نمایند سلامتیشان صلوات سلامتی تمام عزیزان صدا وسیمای جمهوری اسلامی صلوات

سلامتی سو گوارانی که عاشق مولا حسینند و اهلبیت و سقا صلوات

سلامتی نیتهای خوب و دستان با کرامات صلوات

بر اورده شدن حاجات رفع غم و مشکلات و رفع تمام قرضهای هر که هر کجا قرضی دارد جهت رفع مشکلات صلوات

خیرات تمام امواتهایمان وخیرات شهیدات هزاران گل صلوات

سلامتی پوششهای زیبای زنان و دختران گل مهربان و چشمان اشکبار صلوات جهت سلامتیشان صلوات

دهانتان خشبو بهرمند از ثواب شادی روح امواتها و شهیدان کربلا صلوات و خواندن سوره حمد

صلوات

اللهم کل فرجهم


|لينک ثابت| نوشته شده توسط شقایق شلمچه در دوشنبه 12 آبان1393 و ساعت 11:36 قبل از ظهر |  
عرض تسلیت

بسم الله الر حمن الر حیم

سلام بر تو شلمچه به گوشم هستی

السلام علیک یا حضرت امیر المومنین ع

با سلام وهزاران شکر و سپاس به در گاهت یا رب العالمین

خداوندا با خبر شدم  که یکی از بند گان مخلصت پر کشیده بسویت چه می توان گفت جز شکرت رضایم به رضای تو اما ترا قسم می دهم به حرمت شلمچه و شهیدان گمنام و شهیدان بزرگوارش قسمت می دهم به تک تک پیامبران وامامان ع به حرمت این ایت الله ای که تا زنده بود و در راه تو قدم بر می داشت فرج مولایمان را رسان بقیه غیبت مولایمان مهدی عج را به بزرگواریت ببخش تمام بیماران را شفا لطف فرما هر که هر کجا هر حاجات قلبی خوب دارد بر اورده نما قرین رحمتت این ایت الله و تمامی چشم انتظارانی که دستشان از دنیا کوتاست ببخش و بر سر سفر اقا رسول الله و خاندان پاکش مهمان نما تمالم نیتها را خوب وخیر از بهر همدیگر نما

سلام مهدی جانم کجای پیشا پیش ایام محرم وصفر و در گذشت یکی از چشم انتظارانت ایت الله مهدوی را به پیشگاهت و خدمت نایب بزرگوارت و رییس جمهور کشورت وتمامی چشم انتظارانت و خانواده محترم ان سفر کرده عرض تسلیت می نمایم همره نایبت مولا جانم که فرموده دو روز عزای عمومی عزادار این ایت الله خوب الگوی اخلاق و سیاست الگوی وتربیت کننده خوب هستیم

شده خاموش شمع محفل حوزه ودانشگاه ومدارس هر چند که نور علمش نور قران نور تربیتهای خوبش نور افشانی ودرخشان کننده ادامه دهنده راهش سلام بر تو شلمچه جانم تو هم همره سو گوارانها می دانم سو گوارید چرا که حق بر گردن همه مردم دارند هر که برای خدا ومردم خدمت خالصانه نماید نزد خدا ومردم ارزش واحترام دارند

با تشکرات فراوان از کادر بیماران که بسیار زحمت در دوران کوتاه بیماریش کشیدند با تشکرات فراوان از همه مردم و صدا و سیمای جمهوری السلامی شادی روح بلندش وشادی روح از حضرت ادم تا کنون هزاران ختم قران و صلوات خشبو نماید دهانتان را شادی روحش با خواندن صلوات و سوره حمد تا سلامی و دوباره خدا یارتان التماس دعا

اللهم صل علی محمد وال محمد

اللهم کل فرجهم


|لينک ثابت| نوشته شده توسط شقایق شلمچه در سه شنبه 29 مهر1393 و ساعت 8:12 بعد از ظهر |  
السلام علیک یا امام دهم

بسم الله الر حمن الر حیم

السلام علیک یا امام دهم

شلمچه عزیزم تقدیم می دارد

میلاد مبارک اقا امام دهم ع و ده مبارک امامت و ولایت و هفته نیروی انتظامی مبارک باشد بر تمام دوستداران خدای مهربان

با سلام وهزاران شکر و سپاس ای خدای قادر متعال ترا در شام میلاد حضرت امام هادی می خوانمت قسمت به حرمت ان امام مهربان ان امام تمام خوبیها اهل تقوی با خدا خدا ترس مهربان تربیت کننده خوب با فکر و عقل سیاست بالا با فهم و شعور مانند بقیه امامان ع دلسوز ومهربان در محفل و مجلسی که وارد می شد همه چنان نظرشان متو جه ان بزرگوار می شد گویا حضرت امیر المومنین ع است همیشه در مجلسها دستش به سینه اش بود به ادب تشویق کننده خوبی بو.د از علم وادب وخدا شناسی تک بود فدای مظلومیتش بگردم پدری مهربان دلسوز ارام با ادب پیشی در سلام مخصوصا در خانه و کوی وبرزن و محفلها وارد مسجد که می شود نام صلوات طنین انداز مجلس می شد مولا جانم منم امشب شادی روحت هزاران ختم صلوات می فرمود بوی محمد امد صل علی محمد یاد نام محمد صلی علی محمد  بوی مهر و نسبی بوی گل محمد صل علی محمد صلوات بر محمد یارب به یاربهای وقت وبی وقتش به نماز و قنوت و سجود راز و نیاز و تلاوت قرانش قسمت می دهم به چشمان اشکبارش به دعاهای گیرایش دعایم را از بهر فرج مهدی وهمه مستجاب نما بشنیدم یارب از باباب مهربان که رسیده بود از نسل بر نسل به ان که روزی مولا هنگام اذان وارد مسحد شد تا شنید گلبانگ اذان فرمود صدای اذان امد بگوشم یا محمد گمانم کنارم روی منبر تو ای صدای اذان بلالت بوی خوش اذان صل علی محمد صلوات بر محمد یارب به گلبانگ اذان بلال واقا رسول الله فرج مولا را رسان تمام بیماران را شفا لطف فرما هر که هر گره در کاری مشکلی دارد حل نما یارب نجات تمام زندانیها و رفع اشکال تمام حل مشکل همه در دنیا هیچ زندانی نباشد همه خوب و دوری از تمام گناهان و کار ها روی عقل یارب واسطه دعایم شهدا دستمان بگیر به به دهه امامت و ولایت اشتی با خدای مهربان وعهد دوباره اشتی برای انهای که ترس خدا در دل ندارند اشتی نماید خدا بزرگ مهربان است با وجود مهربانی قهار وجبار هم است بترسید دوری از تمام گناهان فکر ننماید خدا همه کار ها چیزها را می داند وای اگر خدا نبخشد جانم فدای خدا نشانه انسان خدا شناس رحم ترس خدا سیاست خدا دستگیری پیشگیری همیاری همکاری هیچ چیز از خدا پنهان نیست تمام کار ها زیر ذره بین خدا پس به خود اید توبه شکر یادتان نرود سلام مولا جانم نمی دانم سر گشته کوی تو باشم یا دل تنگ روی تو باشم خدا دو بالی بده تا پرواز گیرم همره مولایم هر کجا خواهد جا بگیرم دلم جا نمی گیرد گم گشته کوی تو باشد ندانم در کدامین روز و ساعت و وقت و شهر کجا گردم کجا جویم ترا دلبرم یا مهدی ادرکنی چرا باید بعضی از کارهای چشم انتظارانت شود باعث زندانی غیبت تو بیا تا یک دمی در دورانی که مایم باهم نشینیم مگر مولا جانم ما تا قیامت زنده هستیم تو که نمی دانم شاید تا قیامت زنده باشی اما بودند هزاران که مشتاق دیدار اشکار تو بودند نیامدی و برفتند جان لاقل در دورانی که مایم بیا می شنوم فقط شکری در خیالم گمانم هستی کنارم تا

بر می گردم

 نگاهم نه صدای نه خبر از دیدار تو سرورم جانم منم می گویم با تو عزیزم شکر تمام سربند ها رنگا رنگ بر پیشانیها پوتنینها بپا دلم ارام نمی گیرد ندانم در کدامین نقطه دنیای جان مولا بیا بیا همه مشتاق دیدار تو باشند گمانم می خواهی بفرمای هنوز چشم انتظارانت درست عاقل نشده ان داری درست می فرمای زمانی عاقل باشیم همگی که همگی دور از تمام گناهان گمانم می فرمای دل تنگ می شوی نمی دانی به کجا روی که بوی گناه نباشد عزیزم گناهکاران انگشت شمارند یقین دانم که حتما ندانم کارند نه سیاست بالا دارند نه درست خدا را می شناسند اگر رحم و ترس خدا در دل باشد به خدا هر گز حتی کو چکترین گناه نباشد خوشا دلی دکه پاک از تمام چیزهای منفی باشد خوشا دلی وفکری و عقلی .و ذهنی که فقط نور خدای داشته باشد جانم نماز که مانند برگ ریزان گناهان را می ریزد جانم دعا که فرشته گانها را به شوق می اندازد جانم دعا که با بیان و نوشتن دربهای اسمان باز می شود خدا را قسم به خودش تمام درهای بسته روی بند گانها دربها باز گردد تمام انسانها نجات از تمام گناهانیقین دانم گناهکار نداند گناه چیست چون شاید در گناه بزرگ شده باشد خوشا دلی که زبانی که راهنمای نمایند بند گانهای خدا را خوشاانسانهای  که انسانهای دیگر را از خود حساب نماید یاری و کمک نماید خوشا انهای که هوشیار ترند فکر پیشگیری بیشتر تمام گناهان از ندانم کاری است اگر دختران گل مهربان که قلبهای مهربانی در کشور وجهان اسلام دارند با خود بگویند ما به وضع ظاهریمان تو جه خوب می نمایم دور از چشمان نا محرمان لباس مناسب وضعی که شایسته خودمان باشد اگر دوستمان دارند پسران خودمان شخصیتمان را نه وضع ظاهریمان را هر که خودش باید پلیس و معلم و هوشیار راهنمای خود باشد انسان اول باید خودش را بشناسد بعد خدای خودش را اگر جوانان و نو جوانان و مردان گل با خود بگویند ما وضع ظاهریمان را فقط برای شخصیت انسانی که بوی خدای دهد هر که ما را دوست دارد باید شخصیتمان برایش مهم باشد نه وضع ظاهریمان انسان خوب و با شخصیت باید چه جنس مونث چه مذکر خدا را در نظر گیرد دوری از تمام گناهان

امیدوار دلشاد پر جنب و جوش باشید وفا عهد خدا ترسی توبه شکر پیشگیری یادتان نرود بجای در قهوه خانه ودود قلیان تفریحی سالم ورزش کار قدم زنان جای ان چند دقیقیه دود در ریتان نمودن مطالعه انقدر سر گرمیهای خوب است

سلام بر دلاور مردان عزیز که درس از مولا علی ع گرفتند وچه جانانه تا اخرین نفس برای خدا سلام ودرود بر تمامی دلاور مردان قهرمان از امامانع تا شهیدان سلام بر تک تک یاد گاران شهیدان وهشت سال دفاع مقدس سلام بر جا جاهای پاهای رزمند گانها سلام بر انهای که از زندگانی مولا حضرت علی ع درس عبرت گرفته و الگو خود در زندگی قرار داده اند سلام بر انهای که نماز را به پا می دارند سلام بر تمام تک تک عزیزان مرزنشینان دلاور سلام بر تک تک رزمند گانها سلام بر انهای که اسایشگاها چشمشان به دعای من و شماهایند سلام بر اقا امام هادی ودل مهربانش ودست با برکتش سلام بر شلمچه عزیزانم به گوشم هستید ای هوشیاران دلاور سلام بر کردستان ای هوشیاران دلاور سلام بر علی بن مهزیار و همه عزیزان و دلاور مردان و زنان هشت سال دفاع مقدس سلام ودرود خدا بر تمامی ثوابکاران وخیر خواهان و نیکو کاران و خدا شناسان سلام بر زنان و دختران گل که سنگر حجاب را پاس به حرمت خون شهیدان عزیزر سلام بر پدران ومادران دلاور ومهربان که فرزندانشان را درک می نمایند سلام بر قدریر سلام بر اقا رسول الله ص سلام بر تمامی انهای که حرمتدار غدیر خمند سلام بر ثواب کاران ونیکو کاران سلام بر شهدا سلام بر پدران ومادرانی همه انهای که عزیزانی داشته اند از دست داده اند شادی روح تمامی پیامبران امامان ع شهیدان حضرت امام و دو فرزند و همسرش  پدران مادران امواتهای همعه و من حقیر هزاران گل ختم قران و صلوات نثار روحشان خیرتان نام برد گانهای که دستشان از دنیا کوتاست وهمچنین امام دهم وحضرت علی ع  دهانتان خشبو خواندن سوره حمد و صلوات

از امشب تا  دهه اول ماه محرم عزیز دویست ملیون ذکر صلوات و صدوبیست میلیون ختم قران نثار روح پیامبران امامان ع شهیدان امواتهای همه ومن حقیر صلوات

اللهم صل علی محمد وال محمد اللهم کل فر جهم

تا سلامی دیگر به خدای بزرگ می سپارمتان التماس دعا در همه جا مواظب همدیگر باشید دوستتان دارم منظوری ندارم دوست دارم جز خوبان همه باشید چرا که خدا خوب است

 


|لينک ثابت| نوشته شده توسط شقایق شلمچه در شنبه 19 مهر1393 و ساعت 3:52 قبل از ظهر |